PHOENIX MD

KHÔNG CHỨA CHẤT HEMA VÀ TEGDMA

Chi tiết sản phẩm

PHOENIX MD

Nhựa Bi-acrylic cho cầu và mão tạm răng tạm thời

KHÔNG CHỨA CHẤT HEMA VÀ TEGDMA

Đặc điểm

– Độ bền uốn cao và tính đàn hồi nhẹ phù hợp cho vật liệu tạm thời C&B rắn nhất có sẵn trên thị trường.

– Nhờ Thixotropy tự nhiên của nó, Phoenix MD không chảy và có thể được bơm trực tiếp vào miệng, xung quanh cùi răng ( Block Technics” ). Một mão răng trực tiếp sẽ được tạo ra trong tối đa 3 phút.

– Một lớp mới có thể được bôi lên trên lớp có sẵn (tối đa 2-3 ngày sau).

– Màu tự nhiên và huỳnh quang.


Tài liệu:  ELSODENT