Kính Phóng Đại ORASCOPTIC

ORASCOPTIC Kính phóng đại với độ phóng đại 2.5 lần. Hệ thống kính phóng đại TTL Orascoptic đã thiết lập các tiêu chuẩn cho sự thoải mái và hiệu suất sử dụng cho nhiều năm. Độ phóng đại này của sản phẩm cung cấp chiều rộng và chiều sâu tối đa. Kính phóng đại đã […]