Duroc – Nhựa Lấy Dấu

DUROC Nhựa lấy dấu cắn, nẹp các phần chuyển tiếp của Implant. Không chứa chất TEGDMA, HEMA, BISGMA và BPA – Duroc là nhựa tự cứng nhất để lấy dấu cắn. – Độ uốn và độ cứng cao –> biến dạng kích thước. – Dễ dàng gọt tỉa phần thừa. – Đặc tính Thixotropy giúp ngăn […]