Xương Đồng Loại Allodyn

Xương đồng loại dùng trong nha khoa.
Bao gồm : xương hạt và xương khối.

Chi tiết sản phẩm

 

xương đồng loại allodyn

    Với Allodyn, công ty OST cung cấp cho Bác sĩ Nha khoa có đòi hỏi khắt khe nhất đối với cá nhân mình và cho bệnh nhân các loại xương đồng loại hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu điều trị. Quá trình bất hoạt Virus OSTEOPURE được sử dụng để sản xuất xương Allodyn từ đầu xương đùi của những người vẫn còn sống tại Pháp được phẫu thuật để thay thế xương hông. Điều này giúp cung cấp xương đồng loại an toàn với sự tích hợp xương tối ưu và bảo quản khung collagen tự nhiên. Nhờ bản chất collagen và chất khoáng. Allodyn cung cấp giải pháp tiện lợi và cơ hội phẫu thuật vượt trội cho các Bác sĩ Nha Khoa.


Đặc điểm chung:

– Sản phẩm hoàn toàn đáp ứng về kích thước sử dụng và kích thước hạt.

– Quá trình độc đáo: Đảm bảo toàn vẹn chất lượng của chất khoáng và collagen của xương đồng loại.

– Chất lượng chuyên môn đã được chuyên gia công nhận.

– Sản phẩm phù hợp với các bác sĩ và cho bệnh nhân.

– Sản phẩm đảm bảo với chi phí hợp lý.

 

 


 Phân Loại:

– Xương Hạt ALLODYN:

  • DENTAL SP fine (hạt nhỏ) & DENTAL SP standar(hạt thường) 2 kích cỡ của hạt xương xốp để tối đa hóa sự tích hợp xương và phục hồi.
  • Dental SP fine dạng hạt xốp [250-800µm] .Được chỉ định đặc biệt cho việc chèn sau phế nang và làm đầy răng nướu. Số lượng có sẳn 0.5cm³, 1cm³, 2cm³.
  • Dental SP standard dạng hạt xốp [800-1500μm]. Được chỉ định đặc biệt cho
  • sự tái tạo xương có hướng dẫn và độ cao tầng xoang.Số lượng có sẳn 0.5cm³, 1cm³, 2cm³, 4cm³.


                    Dental SP Fine                                                                    Dental SP Standard

 • DENTAL CS fine (hạt nhỏ) [250-800µm] Hạt xương vỏ và xương xốp để quản lý tốt hơn khối lượng xương sử dụng. Được chỉ định đặc biệt cho việc nâng xoang và làm đầy vài bức tường. Số lượng có sẵn 0.5cm³, 1cm³, 2cm³.
 • Dental CS Fine

 • DENTAL CT fine (hạt nhỏ) [250-800µm]: Hạt xương vỏ cho phép các Bác sĩ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Được chỉ định đặc biệt để làm chủ lượng resorption sau khi trộn với Dental SP Fine trong việc trám với vài bức tường. Số lượng có sẳn  0.5cm³, 1cm³.
 • Dental CT Fine

– XƯƠNG KHỐI ALLODYN:

 • EXPAND SP Một khối xương có thể được điều chỉnh và bắt vít để tạo sự tích hợp tốt nhất với xương của bệnh nhân. Kích thước: 25x12x5mm
 • Expand SP

 • EXPAND CS Khối xương vỏ và xốp để đơn giản hóa việc ghép xương tăng chiều ngang và dọc. Kích thước: 20x10x5mm
 • Expand CS

 • EXPAND CT Một phiến xương vỏ để kết hợp với xương hạt Allodyn Dental, cho sự linh hoạt tối đa trong phẫu thuật. Kích thước: 20x10x2mm
 • Expand CT


 

Hiện sản phẩm xương đồng loại Allodyn được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty Biotech Dental Vietnam.

Bác sĩ có thể đặt hàng trục tiếp tại website: www.nidp.com.vn hoặc số Hotline: 0917 96 0917