NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM LÀ MỘT CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẤT CẢ CÁC DÒNG SẢN PHẨM NHƯ: IMPLANT, NỘI NHA, KÍNH PHÓNG ĐẠI CÁ NHÂN, XƯƠNG VÀ MÀNG XƯƠNG, CÁC DỤNG CỤ PHẪU THUẬT DÙNG TRONG NHA KHOA.

Rydon Rave X

Title: Rydon Rave X Catalogue:  ORASCOPTIC File: *.pdf File size: 1.54Mb Ngôn ngữ: Tiếng Anh Infomation: Giới thiệu hệ thống Kính phóng đại Orascoptic – Mỹ   [s2If is_user_logged_in()] [/s2If] [s2If !is_user_logged_in()] Vui lòng đăng nhập để thấy link download.[/s2If]

Semi-Custom Loupes

Title: Semi-Custom Loupes Catalogue:  ORASCOPTIC File: *.pdf File size: 1.6Mb Ngôn ngữ: Tiếng Anh Infomation: Giới thiệu hệ thống Kính phóng đại Orascoptic – Mỹ [s2If is_user_logged_in()] [/s2If] [s2If !is_user_logged_in()] Vui lòng đăng nhập để thấy link download.[/s2If]

Brochure Kính Phóng Đại

Title: BROCHURE KÍNH PHÓNG ĐẠI Catalogue:  ORASCOPTIC File: *.pdf File size: 17.08Mb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Infomation: Giới thiệu hệ thống Kính phóng đại Orascoptic – Mỹ    

Mẫu Đo Kính Phóng Đại

Title: BROUCHER KÍNH PHÓNG ĐẠI Catalogue:  ORASCOPTIC File: *.pdf File size: 876 Kb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Infomation: Mẫu Đo Thông Số Kính phóng đại [s2If is_user_logged_in()] [/s2If] [s2If !is_user_logged_in()] Vui lòng đăng nhập để thấy link download.[/s2If]