MÀNG NHÂN TẠO COVA-MAX

Title: MÀNG NHÂN TẠO COVA-MAX Catalogue:  Biom’Up File: *.pdf File size: 2.10Mb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Infomation: Tài liệu giới thiệu Màng nhân tạo COVA-MAX của Biom’Up    

XƯƠNG KHỐI NHÂN TẠO MATRI-BONE

Title: XƯƠNG KHỐI NHÂN TẠO MATRI-BONE Catalogue:  Biom’Up File: *.pdf File size: 1.9 Mb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Infomation: Giới thiệu hệ thống Xương khối nhân tạo Biom’Up