Brochure Implant Kontact

Title: Tài Liệu Giành Cho Người Mất Răng Catalogue: Brochure Implant kontact File: *.pdf File size: 8.51Mb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Tác giả: NIDP DENTAL BIOTECH Infomation: Tư vấn giới thiệu hướng giải quyết cho người bị mất răng…    

Giới Thiệu Chi Tiết Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật

Title: Giới Thiệu Chi Tiết Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật Catalogue:  IMPLANT KONTACT – Biotech International File: *.pdf File size: 65.6 Mb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Tác giả: TS. Thái Tường Tâm Infomation: Giới thiệu, phân tích, đánh giá bộ Dụng cụ Phẫu thuật trong hệ thống Implant Kontact của TS – Bs. Thái Tường Tâm […]

PHÂN TÍCH ƯU ĐIỂM CỦA IMPLANT KONTACT

Title: PHÂN TÍCH ƯU ĐIỂM CỦA IMPLANT KONTACT Catalogue:  IMPLANT KONTACT – Biotech International File: *.pdf File size: 56Mb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Tác giả: TS. Thái Tường Tâm Infomation: Giới thiệu, phân tích, đánh giá hệ thống Implant Kontact của TS – Bs. Thái Tường Tâm      

CATALOGUE KONTACT BIOTECH

Title: CATALOGUE KONTACT – BIOTECH INTERNATIONAL Catalogue:  IMPLANT KONTACT – Biotech International File: *.pdf File size: 35.5 Mb Ngôn ngữ: Tiếng Việt Tác giả: Infomation: Catalogue giới thiệu Implant Kontact, Abutment, Các hệ thống của Implant Kontact