Cập nhập mới về PRF: PomPac & PomCol

CẬP NHẬP MỚI VỀ KỸ THUẬT PRF: POMPAC & POMCOL

TĂNG THÊM 50% A-PRF VÀ TỪ 20 – 50% PRF LỎNG (S-PRF)

Giờ đây với công nghệ mới PomPac & PomCol, bác sĩ có thể tăng thêm 50% lượng A-PRF thu được và tăng thêm từ 20% đến 50% đối với PRF lỏng (S-PRF).

công nghệ PomPac cập nhập mới trong lãnh vực PRF'

PomPac & PomCol: Công nghệ mới từ Tiến sĩ Joseph Choukroun.


Ý TƯỞNG MỚI VỀ THU THẬP MÁU

Đầu tháng 11/2020, Tiến sĩ Joseph Choukroun và các cộng sử của ông đã cho ra mắt cập nhập mới về kỹ thuật PRF: Công nghệ PomPac & PomCol dự trên nghiên cứu về sự thay đổi nhiệt độ ảnh hưởng đến số lượng fibrin thu được trong quá trình quay li tâm. Đây được coi là phát minh quan trọng nhất trong lãnh vực PRF trong 20 năm nay.

Nhiệt độ có vai trò quan trọng trong chất lượng khối mô sợi huyết: nếu nhiệt độ giảm, sự đông máu sẽ bị trì hoãn và fibrinogen không được tiêu thụ trong khi rút máu.

Qua đó, chúng ta sẽ thu được nhiều hơn 50% đối với A-PRF và từ 20% đến 50% đối với PRF lỏng (S-PRF).

Hiệu quả của nó đã được chứng minh.


PomPac & PomCol

Quy trình PomPac:


Quy trình PomPac:

– Ống chứa, kim bướm và PomPac được lưu trữ trong tủ lạnh.

– Sử dụng: Lấy ống chứa ra khỏi tủ lạnh, đặt ống vào PomPac để giữ ở nhiệt độ 4oC.

– Lấy máu: Lấy ống chứa ra khỏi PomPac để chứa máu và sau đó đặt lại vào PomPac (để duy trì nhiệt độ thấp).

– Khi kết thúc lấy máu: đặt ống chứa máu vào máy ly tâm và bắt đầu quay.

lưu trữ ống chứa, PomPac và PomCol trong tủ lạnh để thực hiện công nghệ PomPac

Sau khi quay:

– Ống A-PRF: đặt ống vào kệ giữ ống và lấy cục mô sợi huyết ra trong vòng 15 phút.

– Ống S-PRF và i-PRF: nếu bạn muốn duy trì pha lỏng trong thời gian dài hơn, một cách đơn giản, hãy đặt lại ống vào PomPac để duy trì nhiệt độ thấp: chất lỏng sẽ không đông một khi ống chứa còn ở trong PomPac.

Sau khi quay đặt ống chứa lên giá để

Kết quả

A-PRF: Khối PRF lớn hơn nhiều (khoảng +50%). Từ bây giờ, bạn sẽ có khối mô sợi huyết lớn hơn khi kết thúc ly tâm.

S-PRF và i-PRF: Lượng PRF lỏng sẽ nhiều hơn: nhiều hơn 20-50%

khối A-Prf được tăng thêm 50% với PomPac

Tin vui:

Chúng tôi đã quyết định sẽ tặng 1 PomPac cho toàn bộ khách hàng trước đây của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chuyển phát 1 cho mỗi người, như là 1 sản phẩm khuyến mại để làm tăng doanh số của các bạn.

PomPac

VIDEO


1- PomPac

2- Sticky Bone Protocol

3- Sticky Bone

4- Sticky Bone 3.0

5- Sticky Bone Ortho

TÌM HIỂU THÊM?

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐẶT HÀNG ONLINE TẠI

SHOP ONLINE

Nhà sản xuất: PROCESS FOR PRF. Phân phối bởi: Biotech Dental Vietnam. Thiết bị Y tế Lớp IIa – Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các tờ rơi hướng dẫn tương ứng với các sản phẩm này. Hình ảnh không hợp đồng