[HÌNH ẢNH] HỘI NGHỊ TẠI TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 04/2021