Tầm nhìn & Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

– Trong 10 năm tới, ngành nha khoa sẽ thay đổi nhiều hơn so với 130 năm về  trước.

– Những giải pháp kỹ thuật số mới khi kết hợp với phương pháp phẫu thuật như implant, nâng cao trình độ phục vụ và sự hiểu biết của bệnh nhân. Khủng hoảng kinh tế, tất cả yếu tố này sẽ thay đổi phương thức làm việc của ngành nha khoa, như: bác sĩ và chuyên gia về  labo.

– Là nhà sản xuất, nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm giá trị cao và dịch vụ chăm sóc hoàn hảo.

– Biotech Dental tự hào đóng góp vào việc phát triển hệ thống implant, các sản phẩm và dịch vụ thẩm mỹ mới, giới thiệu các công nghệ kỹ thuật số  tiên tiến.

Mr. Philippe Veran - C.E.O

Mr. Philippe Veran – C.E.O


SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thôi Thúc Bởi Cải Tiến…………….

Đầu tư mạnh nghiên cứu và phát triển để đạt chuẩn mực chất lượng cao nhất và phát triển các giải pháp tiên tiến cho thực hành nha khoa thế hệ 2.0

Our Vision

Our Vision