Sản Phẩm & Dịch Vụ

Tập Đoàn Biotech Dental chuyên sâu lĩnh vực Nha khoa bao gồm các sản phẩm và dịch vụ sau: Chiến lược nền tảng trong quá trình phát triển sản phẩm của chúng tôi là không ngừng cải tiến và đổi mới nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong các phương pháp điều trị của […]

Tổng Quan

Nhìn lại các cột mốc cũng như những thành quả mà Tập đoàn Biotech Dental đã đạt được trong khoảng thời gian qua để thấy được nỗ lực phát triển từ động lực cải tiến công nghệ. Năm 2015 Đào Tạo

Lịch Sử Phát Triển

Với gần 30 năm kinh nghiệm , Biotech Dental hiện đang là một trong các Tập đoàn dẫn đầu tại thị trường Pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như Implant Nha khoa.