Tổng Quan

Nhìn lại các cột mốc cũng như những thành quả mà Tập đoàn Biotech Dental đã đạt được trong khoảng thời gian qua để thấy được nỗ lực phát triển từ động lực cải tiến công nghệ.

TQ-1

TQ-2


Năm 2015

TQ-4

TQ-5


Đào Tạo

TQ-3