[HÌNH ẢNH] Chương Trình: “Vì Nụ Cười Tỏa Sáng”

Chương trình được thực hiện từ ngày 17 – 18/04/2017 tại Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện C Đà Nẵng. Đây cũng là chương trình thiết thực đầu tiên hướng đến Bệnh nhân do Biotech Dental Vietnam phối hợp với Khoa RHM – Bệnh Viện C thực hiện’